..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
دوشنبه 24 مهر 1385
  خدا رو شکر که این توفیق رو داد که ماه رمضانی دیگه و شبهای قدر دیگه ای رو درک کنیم ...

یادمون نره که قراره سرنوشت زندگیمون رو معلوم کنیم ...

قدر این شبها رو بدونیم ...

و یادمون باشه که همدیگه رو از دعای خیر فراموش نکنیم ...

بی نهایت ازتون التماس دعا دارم ...

 ازتون می خوام که با دلای پاکتون برای این رو سیاه هم دعا کنین

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..