..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 15 آذر 1391

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است 

 

 پیدا  نکنم همدل دل ها همه از سنگ  است  

 

گویا که در این وادی از عشق  نشانی نیست  

 

گر هست یکی عاشق آلوده به صدرنگ است 

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..