..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
رایتل
شنبه 6 خرداد 1385
 
امروز به سراغ دفتر نقاشی ام رفتم می خواستم از بین رنگهای قشنگ آن با یکی
 
خانه رویاهای عاشقی را به تصویر بکشم خانه ای که در آن سکوت همه جاحاکم
 
بود خانه ای که خانه آرزوها بود ولی هر چه در بین مدادهای رنگیم گشتم هر چه
 
مدادها را تراشیدم رنگی را پیدا نکردم که با آن خانه عاشقی را به تصویر در آورم.
 
                                                        ...گنجیشگکم...
 
چه کردی با من که از بین ۲۴ رنگ جعبه مداد رنگی رنگ سیاه را انتخاب کردم....
 
کجاست آن خانه....کجاست آن خانه ای که در آن به من یاد داده بود از پنجره به
 
آسمان نگاه کنم.... کاش کسی هوای پاک شهر را با طلاق آلوده نمی کرد..
 
کاش کسی طلاق را یاد آدما نمی داد.. کاش روی تمام دیوارهای کنار خیابان
 
با رنگ سرخ می نوشتند::
 
   «« بیایید هوای تازه و پاک شهر را با طلاق آلوده نکنیم.»»
..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..