..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
رایتل
جمعه 5 خرداد 1385

سریعتر ازآنچه تجسم کنم آمدی و شیرین تر از آنکه تصور نمایم در قلبم نشستی. روزهایی

نغمه محبت زمزمه کردیم و شب ها در آغوش رویاهای شیرین به یاد یکدیگرخفتیم.دل

 در گرو عشق هم نهادیم و مهر دلدادگی را با رنگ سرخ محبت بر پیشانی نهادیم.

یکدیگر را دوست می داشتیم چون دوست داشتن برتر از عشق بود.با زبان محبت سخن

می گفتیم چون اینگونه یکدیگر را بهتر می فهمیدیم و آنگاه اجازه دادیم تا عشق هر چه

 می خواهد ما را به بازی بگیرد و ما سر تسلیم در برابر او نهادیم. اما اکنون دیگر مرا

 یارای مقابله در عشق نیست و توان نگهداری رشته وفا نیز از من سلب گردید. دیگر

 شعله شمع وفایم به تدریج رو به خاموشی می گراید و آتش سوزان محبت رو به سردی .

پس بگذار تا پیش از آنکه غرق در دریای سردرگمی گردیم و رهسپار کوچه های تاریک

 بلاتکلیفی پیش از آنکه سرنوشت پس از مدتی کوتاه و مبهم خط پایان را با سرخی دلمان

 پیش پایمان رسم کند.خود تعیین کننده انتهای این عشق باشیم و یقین داشته باش که

اینگونه برای هر دوی ما بهتر خواهد بود.

امروز در پس دوراهی عشق هر یک آنچه از دوستی اندوخته ایم در کوله بار تجارب

 ذخیره کنیم و هر یک به راه خویش می رویم. بگذار تا تنها خاطرات شیرین این

 دوستی در خاطرمان بماند. پس به همین دلیل با تبسمی که حرارت عشق از آن می تراود

 به یاد تمام آن نغمه های عاشقانه غزل خداحافظی را آرام آرام برایت زمزمه می کنم و

 امید آن دارم که تو نیز بدون هیچ اندوهی با قاطعیت تمام زیر این پایان نامه دوستی

 را امضا نمایی. آرام آرام یاد و خاطره ام را در صندوقچه فراموشی دلت در زیر آواز

 خاطرات گذشته قرار ده.

 برایت آرزوی خوشبختی خواهم کرد و تو را به معشوق جاودان می سپارم....

                                                                                

                                                                                     آرزومند آرزوهایت

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..