..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
شنبه 26 مرداد 1392

فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن ، روی پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی ، 

 


..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..