..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
جمعه 2 فروردین 1387

... eydeton mobarak ...

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..