..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
یکشنبه 8 مهر 1386

                                        تلاوت قران

yad begiram

      پیامبر اکرم (ص):

 

از خواندن قرآن غافل مشو ؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و

 

 

 از فحشا وزشت کاری و ستم بازمی دارد . 

 

 

                                           شب های قدر

 

    پیامبر اکرم (ص):

 

 

 هر کس شب قدر را احیاء بدارد ، تا سال آینده عذاب از او

 

 برداشته می شود . 

  

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..