..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پنج‌شنبه 24 خرداد 1386

  بین دو لب خنده چو گردد عیان  

 

  غصه وغم را ببرد از میان

                    

                     فایده خنده بود بیشمار

          

                     از من ازاده در این روزگار 

                     

       ترک غم رفته و اینده کن

 

      خنده کن و خنده کن و خنده کن

                            

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..