..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
یکشنبه 10 دی 1385

      لذتی که در فراق هست، در وصال نیست!

 

   چون در فراق شوق وصال هست و

 

  در وصال بیم فراق ...

 

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..