..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 29 تیر 1385

تنها در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام

در بیهودگی انتظار پیوستن به توچه بی صبرانه مانده ام

چه خوانا دوریت را بر سر در خانه نوشته اند

و من در نخواندن ان چه پا فشارانه مانده ام

چه بسیار است دوریی ها ،فراموش کردن هاوگسستن ها

و من در این هم همه چه صادقانه مانده ام

رفیقان همه با نارفیقی خود رفتند

من هنوز با انان چه دوستانه مانده ام

من در پیمودن راه چه عاجزانه مانده ام

 

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..