..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پنج‌شنبه 8 تیر 1385

     زند گی را دوسـت دارم به شـرط آن که...

                   .. ز..آن زندان نباشد

                        ..ن ..آن ندامت نباشد

                              ..د..آن در ماندگی نباشد

                                   ..گ..آن گورستان نباشد

                                               ..ی..آن یاس نباشد

                                                                             

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..