..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 21 خرداد 1385

به هم که می رسیم

سه نفریم

من و تو و بوسه

از هم که جدا می شیم

چهار نفریم

تو و تنهایی .................. من وعذاب

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..